Ordforklaring

Artilleri: troppeart, udstyret med tungere skyts (kanoner eller haubitz)
 
Batallion el. Bataljon: militær taktisk kampenhed, normalt bestående af 3 - 5 kompagnier
 
Batteri: er mindre fæstningsværk, hvis skyts har samme målområde
 
Brystværn: her forhøjning til beskyttelse af skytsets betjeningsmandskab
 
Deling: militær enhed, normalt på ca. 30 - 35 mand
 
Face: forside, der vender mod fjenden
 
Fort: lukket fæstningsværk, der kan afgive ild til alle sider og tåle beskydning fra alle sider
 
Glaciset: fladt, skrånende forterræn
 
Haubitz: tungt våben, der skyder i en krum bane
 
Infanteri: troppeart udrustet med lettere våben, også tidligere benævnt fodfolk
 
Kaliber: Betegnelse for den indre diameter af et våbenløb. Angives fra 1887 i cm, når det drejer sig om todelt ammunition, d.v.s. hvor ladning og projektil/granat indføres i kammeret hver for sig. Angives i mm, når det drejer sig om enhedsammunition, d.v.s. hvor ladning og projektil/granat er samlet i en enhed.
 
Kanon: tungt våben, der skyder i en direkte og forholdsvis flad bane
 
Kasemat: (latin: et hjem i mørket) indkvartering/kaserne under jorden/bag beton (i dag bunker)
 
Kompagni: militær enhed, normalt på ca. 110-150 mand
 
Krydser: hurtigt orlogsfartøj med svær bevæbning
 
Piece: skyts d.v.s. kanon eller haubitz
 
Poterne: underjordisk, beskyttet gang
 
Regiment: militær administrativ enhed, der uddanner og opstiller bataljoner
 
Rekylgevær: let maskingevær
 
Revolverkanon: kanon med rundt roterende magasin eller som her med flere roterende løb af Gatling-typen
 
Saillantkaponiere: lille bygning til flankeforsvar langs vold
 
Skytskasemat: betonbygning til skyts (i dag bunker)
 
Strube: del af fort, der vender bort fra fjenden
 
Strubekasemat: kaserne indbygget i bagsiden af et fort